Zapomeňte na rozklad vody. Vodík se dá získávat i ze zapálených ložisek ropy

Při spalováním vodíku se uvolňuje velké množství energie a jako zplodina vzniká neškodná vodní pára • Výroba vodíku rozkladem vody je však příliš drahá • Firma Proton Technologies zažehla ohně v podzemních ropných ložiscích