Železný důl kultury Nazca

Nedotčený důl odkrytý na jihu Peru dokresluje znalosti archeologů o využití železné rudy ještě před zformováním říše Inků. Krevel sloužil obyvatelům plání Nazca především jako barvivo.