16 777 216 odstínů šedi pro biomedicínský výzkum

Unikátní mikrotomograf v nově založené Specializované laboratoři 3. lékařské fakulty UK, Ústavu technické a experimentální fyziky a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze