Adapterra Awards - Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech

Lokalita: Jihlava, Kraj Vysočina Před čtyřmi lety byly Lesnovské mokřady na okraji Jihlavy pouze zemědělsky využívanou loukou protkanou hustým systémem odvodňujících meliorací. Dnes už se místní Stříbrný potok klikatí na povrchu v novém, přírodě blízkém korytě. Doplňují jej tři velké tůně a řada dalších menších tůní. Nejlepší je, že většina tůní... ...