Annu odsoudili do gulagu, zbytek její sudetoněmecké rodiny šel do sběrného lágru

V Nýznerově u Jeseníka na hranicích s Polskem žili za první republiky Hadwigerovi, početná sudetoněmecká rodina. Anna Hadwigerová, nejstarší dcera, vstoupila za války do hitlerovského Svazu německých dívek a nechala se nejspíš zapsat i do nacistických záškodnických oddílů werwolfů. Sověti ji v květnu 1945 zajali a deportovali na 15 let do gulagu.