Bunky sa zmenou svojho tvaru prispôsobujú situácii

Otvorte ktorúkoľvek knihu o biológii a objavíte komplikovanú schému vnútorných procesov v bunke, s jej internou štruktúrou, cytoskeletom a to, ako zabezpečuje tvar bunky. Doteraz ostáva...