Bydlet v krajině s hrozbou

Lidé mohou bydlet všude, i v krajině s hrozbou. Někdy je k tomu vede nutnost, tlak prostředí, anebo tak jako v našem případě, je to náhoda, působivost a krása dané krajiny. Navzdory hrozbě řícení, záplav či sesuvu tu lidé žijí.