Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ENVI(2020)0305_1 NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ Schůze Čtvrtek 5. března 2020, 9:30-12:30 Brusel Místnost: József Antall (4Q2) 1. Přijetí pořadu jednání 2. Sdělení předsedy 3. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 18. února 2020 *** Elektronické hlasování *** 4.... ...