Co je to sluneční cyklus? Prý nedávno začal nový?

Sluneční cyklus je zkrácené označení pro Schwabeův sluneční cyklus, Schwabe-Wolfův cyklus nebo cyklus slunečních skvrn a jde o cyklus přibližně jedenáctileté aktivity Slunce objevené roku 1843 německým hvězdářem Heinrichem Schwabem. Cyklus je spojen s otočením sluneční magnetické polarity.