Digitální válka nabírá na síle. Druhým bojištěm, kde se rozhoduje o osudu Ukrajiny, je kyberprostor

Abstraktní kybernetický prostor, svět jedniček a nul, je paralelním válčištěm. Slouží jako zdroj informací, jako komunikační prostředek, pouto se světem, jako prostor pro šíření zpráv a propagandy. A sám je terénem, o nějž se bojuje. Ruská agrese na Ukrajině je zrovna tak válkou osmnáctého jako jednadvacátého století.