Dinosauři dýchali jako ptáci

Řada studií ukázala, že přímými předky dnešních ptáků byli theropodní dinosauři. Ti s nimi sdíleli nejen opeření a podobnou stavbu kostí, ale i způsob dýchání.