Elektřina z výfuku

Náš systém dopravy založený na spalování fosilních paliv je poměrně velmi málo účinný, současné běžné motory dokáží využít pouze pětinu energie, uvolněné při spalování nafty nebo benzínu. Zbytek vypustíme do okolí především v podobě tepla.