Enzym, který slouží i škodí zároveň

Obstruktivní spánková apnoe, porucha dýchání ve spánku vyvolaná překážkou v horních cestách dýchacích, zvyšuje riziko srdečních a cévních onemocnění. Příčinu ale zatím nelze snadno odstranit.