85 článků z PÁTKU 9.7.2021

Pošlete mi z genetiky „fotku“ podezřelého

Forenzní analýza DNA dnes už rutinně pomáhá kriminalistům při identifikaci pachatelů i obětí trestných činů. Na scénu ale vstupují i nové metody, které jsme donedávna byli zvyklí vídat pouze v krimiseriálech. A ty, jak známo, rády přehánějí. Jak spolehlivě lze ze vzorku DNA určit podobu člověka, jeho původ nebo věk?

Posvátné hory Inků

Andy se zdvihají do nadmořské výšky téměř 7000 metrů. Té se už nelze fyziologicky přizpůsobit a při delším pobytu lidský organismus chátrá. Na vrcholech několika desítek andských hor převyšujících 5000 metrů byly ale nalezeny důkazy o návštěvách Inků a na některých z nich mrazem uchovaná těla dětí, které byly na vrcholu obětovány před více než pěti sty...

Požáry v krajině

Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.

Praha v plamenech

Od smutného večera a noci, kdy vyhořelo Národní divadlo, uplyne v létě 2021 již 140 let. Nebyl to v Praze požár první ani poslední, ale vzpomínka zrovna na něj je dodnes živá.

Proč nebýt Marťany

Je osídlení jiné planety, kupříkladu Marsu, uskutečnitelné? Byla by překážkou nižší gravitace, která je na Marsu ve srovnání se Zemí jen 38%? A i kdybychom dokázali vytvořit marťanskou kolonii a podařilo se nám překonat reprodukční potíže, nebyl by tamní člověk jiný než lidé na Zemi?

Tropické štěnice v evropských domácnostech

Uplynulý rok nám poskytl cennou, i když bolestnou lekci. Ukázal, jaké cesty se v globalizující lidské společnosti otevírají některým patogenům a parazitům. Koronavirus SARS-CoV-2 při své pouti napříč světem předvedl nevídanou schopnost kamufláže v asymptomatických přenašečích. Jiný parazit velmi účinně unikající lidskému oku jsou štěnice, krevsající...

Výhody nitridových polovodičů

V posledních pětadvaceti letech pronikly do polovodičového průmyslu nitridové polovodiče, založené na sloučeninách dusíku s prvky III. skupiny – galliem (Ga), indiem (In) a hliníkem (Al). V čem spočívají výhody těchto polovodičů, kde všude se s nimi setkáváme a jaká je jejich budoucnost? Jejich klíčové vlastnosti jsou určeny tím, že 50 % atomů v nitridových...

Ztracený ráj?

Mýtus ztraceného ráje je častým námětem historické literatury. Do názvu článku jsme si vypůjčili titul básně Johna Miltona, která ovlivnila generace západních literátů a vědců posledních staletí. Není náhodou, že slovo „příroda“ poprvé použil Josef Jungmann právě v překladu Miltona. Do té doby používaný pojem „přirozenost“ lépe odráží...

Malý oxid

Objevy naplánovat nelze, navzdory tomu, že velké vědecké projekty se bez plánů neobejdou. Ve vědě, podobně jako v umění, často záleží na inspiraci nějakou náhodnou událostí. Té si však také musí někdo povšimnout…

Staletý konflikt stále plane

Madagaskar hoří. Každý rok slíznou plameny skoro polovinu ohromné rozlohy savan a tisíce čtverečních kilometrů původních i druhotných lesů. Oheň je jeden z hlavních důvodů, proč se přebohatá madagaskarská příroda rychle mění v chudá políčka a sterilní pastviny. Je ale také klíčovým nástrojem tantsaha, malgašských farmářů a chovatelů dobytka, kteří...

Dotek Slunce

Náhledový snímek pořízený na Materials and Electrical Components Laboratory, tedy jedné z testovacích laboratoří v nizozemském technologickém srdci agentury ESA, středisku ESTEC, zachycuje průběh zkoušky hardwaru pro novou generaci evropských meteorologických družic. Ukázalo se, že detektor pro blízkou infračervenou oblast pro přístroj FCI (Flexible Combined Instrument)...