44 článků z PÁTKU 11.2.2022

Chrudim: Zadržení vody v porostech městských lesů

Společnost Městské lesy Chrudim s.r. o., byla založena za účelem obhospodařování a správy lesů náležící městu Chrudim o celkové rozloze cca 454,25 ha. V roce 2004 byla část této plochy převedena na tzv. lesy zvláštního určení - lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí. V posledních letech se na nepříznivém stavu lesních porostů podílí nedostatek......

Stromy za nehody nemohou, tiše jim jen přihlíží. Vykácíme si plíce krajiny?

Stromy podél silnic II. a III. tříd mizí závratným tempem. Na obhajobu jejich vykácení nejčastěji zaznívají slova o bezpečnosti na silnici. Rozsah náhradní výsadby za takto pokácené stromy se sice každým rokem nepatrně zlepšuje, způsobenou ekologickou újmu to však ale neřeší. Vysazuje se totiž na úplně jiných místech, než kde stromy stály původně a navíc,......

První snímky z JWST jsou tu!

Díky úspěšně roztaženému slunečnímu štítu, který blokuje jak přímý sluneční svit, tak i ten odražený od Země a Měsíce, začíná chladná strana Teleskopu Jamese Webba pasivně chladnout vyzařováním tepla do okolního prostoru. Je tedy možné zahájit několik měsíců trvající proces mimořádně jemného sjednocování primárního zrcadla, které je tvořeno...

Krátká poznámka k nezpochybnitelné škodlivosti vakcín

Glosa Petra Koubského: Musím vás varovat, je to trochu drastické. Týdenní farmakovigilanční zpráva Evropské lékové agentury (EMA) kupodivu zanechala širokou veřejnost v klidu, ač popisuje závažnější vedlejší účinky vakcín než kterákoli jiná, kterou jsme v posledních dvou letech četli.

Již za 50 dní proběhne tradiční jarní úklid. Přidáte se?

Jaro už pomalu klepe na dveře a přípravy tradiční dobrovolnické akce Ukliďme Česko jsou v plném proudu - do jejího vypuknutí zbývá přesně 50 dní. Své akce mohou zájemci o uklízení přihlašovat již nyní na www.UklidmeCesko.cz. ,,Není na co čekat, již v sobotu 2. dubna jdeme na to", vzkazují organizátoři akce. Pro účastníky připravují řadu novinek... Již za......