feed info

333 článků z Ideje.cz

DNA a výzkumy života ve vesmíru

Profesoři Pudritz a Higgs na univerzitě McMaster se zabývali analýzou energie a výzkumem DNA. K jakým výsledkům, co se týče samotného života, došli?


Pondělí 20. července 2009


Léčivá moc Aloe Vera pro chrup i dásně

Aloe Vera se do zubních gelů přidává pro dokonalejší čištění a zklidnění chrupu a dásní. Zubní gely s Aloe Vera jsou stejně tak účinné jako zubní pasty, i co se týče zápasu se zubními kazy, uvedlo ..


Neděle 19. července 2009


Útoky počítačových systémů budou zažehnány

Americké středisko U. S. Department of Energy (DOE) laboratories čelí každoročné miliónům počítačových útoků, ale až teď přišli odborníci s programem, díky němuž by laboratoře mezi sebou mohli komunikovat a tak ..


Sobota 18. července 2009


Nejlepší atleti světa rostou rychlej populaci

K těm nejlepším plavcům a běžcům na světě patří ti, kteří jsou váhově těžší a výškově vyšší. Proč je tomu tak, se nám snaží vysvětlit odborníci z univerzity Duke (Duke University). Jaká teorie je k ..


Pátek 17. července 2009


Nevědomost historického globálního oteplování

Nová analýza dřívějšího období klimatických změn může v současném klimatickém systému způsobovat takové zpětnovazebné smyčky, kterých si nejsme vůbec vědomi. Množství uhlíku v oceánu a atmosféře se náhle ..


Čtvrtek 16. července 2009


Chemický prvek pojmenovaný dle Koperníka

Svět si připisuje do své periodické tabulky další chemický prvek - Copernicium. Vědci se shodují, že by bylo více než vhodné pojmenovat tento chemický prvek po důležitém astronomovi, Mikuláši Koperníkovi. Více o ..

Přizpůsobivost mozku dospělého člověka

To, že se lidský mozek se dokáže přizpůsobit ke změně signálního řízení dokonce i v dospělosti, víme. Překvapujícím objevem vědců však je, s jakou rychlostí se tak děje. Výzkum badatelů předpokládá, že ..


Středa 15. července 2009


Opice i lidé rozeznávají obličeje stejně

Badatelé z výzkumného střediska Yerkes National Primate Research Center, Emory University poprvé demonstrovali, že lidé a opice by mohly sdílet specifický mechanismus vnímání pro rozpoznávání mezi mnohými obličeji, ..


Úterý 14. července 2009Neděle 12. července 2009Sobota 11. července 2009


Sledování buněk pomocí nanokrystalů

Nanokrystaly, jinak nazývané nanočástice mají rozměr až několik stovek nanometrů. Díky tomuto malému rozměru se tak dají nanokrystaly opticky sledovat. A tak by se mohly používat při zkoumání různých buněčných ..


Pátek 10. července 2009


Celiakie již běžným onemocněním

Celiakie je choroba, která je v současné době čtyřikrát běžnějším onemocněním než tomu bylo před 50 lety. Tento nález uvádí klinika Mayo Clinic, jež publikovala svůj objev tento měsíc v magazínu Gastroenterology.

Stvoření umělých mozkových buněk

Vědci z univerzity Aston v Birminghamu zapracovali na vytvoření umělých mozkových buněk. K léčbě jakých onemocnění by se takovéto umělé buňky pak mohly používat?


Čtvrtek 9. července 2009


Robot cestující v  lidských žilách

Lidé již zčásti sílu robotů poznali. Nyní přišli ale badatelé z izraelské univerzity se zcela novým objevem rozměrově milimetrového robota, který by mohl být schopen pomoci lidem z hlediska medicínského. Co vše za ..


Středa 8. července 2009


Quorum sensing u bakterií

I když bakterie nemají žádné smyslové orgány, i tak dobře vědí, co se okolo nich děje a jsou schopné komunikace. A to hlavně tedy vylučováním a přijímáním chemikálií z jejich okolního prostředí. Nezáleží ..


Úterý 7. července 2009


Budoucnost regenerace lidských tkání

Sledováním jednotlivých buněk u geneticky upravených mloků badatelé objevili neočekávané vysvětlení pro zdánlivě kouzelné schopnosti dorůstání jejich končetin. Spíše než aby se jejich buněčné hodiny plně ..


Pondělí 6. července 2009


Lepší přistup do vesmíru díky věži

Devět mílí vysoká a nahuštěná věž, přivázaná k horskému vrcholu by mohla snížit výdaji určené na vypuštění kosmické lodi, jako omezit potřebu geostacionárních družic, a také zlepšit signály mobilních ..


Neděle 5. července 2009


Jak získat perfektní vizuální paměť

Proces vizuální paměti je jednou z mnoha procesů, který je zajímavý nejen pro vědce a lékaře, ale i pro obyčejné lidi. Skupina španělských vědců přišla nyní s ohromným objevem týkající se právě této ..


Pátek 3. července 2009


Miliónové kolonie mravenců

Jednotlivé miliónové kolonie mravenců zkolonizovalo téměř celý svět, objevili vědci, kteří se výzkumem této kolonie mravenců zabývali. Čím jsou tyto superkolonie mravenců zajímavé? A jak je vůbec možný jejich ..


Čtvrtek 2. července 2009


Teorii životního cyklu na zemské kůře

Maruyama Shigenori, vědec japonského původu a jeden ze světově nejvýznamnějších geofyziků pracuje na studii, která zahrnuje vícero disciplín spolupracujících na vytvoření celkového obrazu naší Země.


Středa 1. července 2009


Výzkum autoimunního onemocnění lupus

Lide trpí během této nemoci závažnými symptomy v podobě zanícení tkání, oteklých kloubů, extrémní únavy, kožních vyrážek, horeček, ledvinových problémů, atd. Badatelé z institutu The Scripps Research Institute ..


Pondělí 29. června 2009


Zahubení bakterie Staphylococcus epidermidis

Stafylokok je velmi známý, bakteriální rod čeledi Staphylococcaceae. Tento rod zahrnuje 32 druhů bakterií, mezi něž patří Staphylococcus epidermidis. Čím je tato bakterie lidstvu nebezpečná, a co objevili vědci ..


Pátek 26. června 2009


Bude planeta jedním velkým městem

Růst světového počtu obyvatelstva a proces urbanizace (neboli koncentrace obyvatelstva do měst) patří k nejdiskutovanějším tématům demografie obyvatelstva. Jaké jsou statistické prognózy těchto dvou demografických otázek?


Čtvrtek 25. června 2009


Nejhlubší laboratoř na světě

Teorie temné hmoty je obecně přijata za správnou. K výzkumu temné hmoty by mohlo přispět budování nejhlubší laboratoře světa. Kde se tato laboratoř nachází a jaké objevy by sebou mohla přinést?


Středa 24. června 2009


Důsledky světového úbytku včel

Chovatelé včel se potýkají s problémem úbytku včel medonosných potřebných k opylování. Jaké následky tento úbytek přináší a co vůbec za tímto nedostatkem včel stojí? Více o tomto problému nám přibližují ..