Jan Ondroušek – znamenitý kreslíř s trudnou sudbou

Jan Ondroušek, devadesátá léta. Foto z tiskoviny k výstavě Obrázci, nedatováno. Z archivu autora článku.Jan Ondroušek byl kreslířem, grafikem a básníkem mimořádného talentu. Jenže mu byl dán osudem jen na tři desítky let. Před dvaceti roky, čtyřiapadesátiletý, podlehl zhoubné chorobě. Ale šíře umělecké práce, již zanechal, a její důsažnost, jsou svědectvím zdárného zápasu s časem. Žel lidská bytost jeho moci nakonec vždy podlehne.