Matematické nástroje na predpovedanie stavu burzy fungujú aj v ekológii

Populácia zvierat a burza sa dajú len ťažko predpovedať. Oba ukazovatele sú výsledkom komplikovaných a nezávislých systémov.