Na Václavské náměstí přišlo 17. listopadu 1939 na sto tisíc lidí. Reakcí byly transporty a popravy

17, listopadu 1939 nacisté zavřeli české vysoké školy. Začaly popravy studentů a transport dalších do koncentračních táborů. Už během jara a léta docházelo k různým vlasteneckým manifestacím, ať už se jednalo o národní pouti na Říp, anebo uložení ostatků Karla Hynka Máchy na Vyšehradě. Tehdy šlo ještě řekněme o akce v mezích protektorátní legality.