Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci... Citace: 41/2020 Sb. Částka: 19/2020 Sb. Na straně (od-do): 378-402 Rozeslána dne: 17. února 2020 Druh předpisu:... ...