Nejnovější naftové motory Volkswagenu umí použít palivo ze zbytkových a recyklovaných materiálů

Volkswagen sníží ve své evropské flotile emise CO2 o 40 % do roku 2030, a proto ve stále větší míře sází na vozidla s kompletně nebo částečně elektrickým pohonem. Další alternativou jsou modely s nejnovějšími vznětovými čtyřválci, které mohou nyní na základě oficiálního schválení společnosti Volkswagen používat parafinické motorové nafty.

Tato nově vyvinutá paliva s obsahem bio složek umožňují při provozu vznětových motorů výrazné snížení emisí CO2, a to o 70 až 95 % v porovnání s konvenční naftou. Volkswagen kromě urychleného zavádění elektromobility pokračuje ve zdokonalování současného portfolia spalovacích motorů. Výrobce tím na jedné straně uspokojuje různé požadavky zákazníků a na druhé straně zohledňuje mezinárodně odlišné preference ohledně pohonu a příslušné všeobecné podmínky.

Všechny modely značky Volkswagen se čtyřválcovými vznětovými motory (TDI), které byly dodány od konce června letošního roku (od kalendářního týdne 25/21), jsou schváleny pro provoz s tzv. „parafinickými motorovými naftami“ podle evropské normy EN 15940. Prof. Thomas Garbe, vedoucí oddělení paliv pro zážehové a vznětové motory ve společnosti Volkswagen, k tomu vysvětluje: „Používáním ekologických paliv ve schválených modelech značky Volkswagen umožňujeme zákazníkům v celé Evropě výrazně snížit jejich emise CO2, jakmile bude pro ně toto palivo lokálně dostupné. Použití parafinické motorové nafty je smysluplným řešením například pro firmy s kombinovaným vozovým parkem, který zahrnuje jak modely s elektrickým pohonem, tak i s konvenčními pohony.“

Spektrum parafinických motorových naft je široké. Jedna skupina těchto paliv, např. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil = hydrogenované rostlinné oleje), se vyrábí z biologických zbytků a odpadů. Uvedené rostlinné oleje se reakcí s vodíkem přeměňují na uhlovodíky, které se v libovolném množství přimíchávají do nafty, ale mohou být používány také ze 100 % jako palivo. Rostlinné oleje, například řepkový olej, se mohou sice používat i pro výrobu HVO, ale maximální přínosy pro ochranu životního prostředí mají až při zpracování v podobě zbytků nebo odpadů, například použitého stolního oleje, pilin atd. Bio paliva, jako je HVO, jsou již na trhu a jejich podíl v Evropě by se v průběhu příštích deseti let mohl zvýšit pravděpodobně na 20 až 30 % celkového trhu s energiemi pro silniční dopravu.

Zákazníci se již dnes mohou na trhu setkat s několika parafinickými motorovými naftami pod různými produktovými označeními, mj. C.A.R.E Diesel, NEXTBTL, HVO. Současně jsou také dostupné a výrazně více rozšířené motorové nafty, které odpovídají normě EN 590 a obsahují příměs parafinické motorové nafty. Mezi ně patří Diesel R33, V-Power Diesel, OMV MaxxMotion, Aral Ultimate Diesel atd. Tato paliva lze používat pro všechny, ale i starší vznětové motory.

Budoucnost kromě toho přinese tzv. e-paliva, například PtL (Power-to-Liquid), vyráběná z CO2 a elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Metody XtL (X-to-Liquid), GtL a PtL využívají možnost vyrábět z různých surovin nejprve syntézní plyn, který je následně tzv. Fischer-Tropschovou syntézou přeměňován na motorovou naftu odpovídající příslušné normě. K výrobě lze přitom zužitkovat nadměrná množství „zelené“ elektrické energie.

Alternativní paliva jako dodatečná součást Way to Zero

Volkswagen výrazně urychluje ofenzivu v oblasti elektromobility v rámci své strategie ACCELERATE. Do roku 2030 vzroste podíl elektromobilů na prodeji značky v Evropě na více než 70 %. Souběžně bude důsledně probíhat zdokonalování flotily vozů se spalovacími motory směrem k nižším emisím CO2 a vyšší hospodárnosti.

Do roku 2050 bude Volkswagen kompletně klimaticky neutrální. Volkswagen v rámci Way to Zero plánuje snížit do roku 2030 emise na vozidlo v Evropě o 40 % oproti stavu z roku 2018 – to je snížení v průměru o 17 tun CO2 na vůz napříč jeho celým životním cyklem. Volkswagen se tak hodlá stát v rámci své strategie ACCELERATE nejatraktivnější značkou pro trvale udržitelnou mobilitu.

zdroj: tisková zpráva

The post Nejnovější naftové motory Volkswagenu umí použít palivo ze zbytkových a recyklovaných materiálů first appeared on Hybrid.cz.