Nový způsob ukládání dat

Vědci z Kalifornské univerzity navrhli nový způsob, jak dlouhodobě uchovávat velké objemy digitálních dat. Tento problém dosud není uspokojivě vyřešen. Nejde totiž jen o prostou zálohu, ke které bychom se uchylovali jen v případě nouze. Je třeba vyvinout spolehlivý systém, který ochrání data před poškozením a ztrátou, ale zároveň bude neustále snadno dostupný, prohledávatelný a jeho provoz přitom nebude neúměrně energeticky náročný.