Obec Velká Dobrá dostala pokutu 200 tisíc korun za vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod do Rozdělovského potoka

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze uložili pokutu 200 tisíc korun obci Velká Dobrá ve Středočeském kraji. Ta v průběhu roku 2018 překročila maximální povolené emisní limity obsažené v přečištěných odpadních vodách, které vypouštěla ze své čistírny odpadních vod (ČOV) do Rozdělovského potoka. Dále v září a říjnu 2018... ...