Otázka dělostřeleckých raketometů: ráže 122 mm má stále co nabídnout

Na podzim 2019 byla schválena Koncepce výstavby Armády České republiky 2030. Přestože tento dokument celkově nepochybně směřuje správnou cestou, tzn. k obnovování vševojskové armády pro efektivní obranu území, vyvolal také diskuse týkající se některých formulací nebo naopak toho, co v něm chybí. Do druhé kategorie náleží mj. naprostá absence dělostřeleckých raketometů, protože se zdá, že Armáda ČR s touto schopností nepočítá, ačkoliv se v minulosti naznačovalo něco jiného. Tento text má nabídnout krátké odhlédnutí za historií této kategorie zbraní v československé a české armádě, vystihnout současný potenciál a význam raketometů a také nastínit možná budoucí řešení pro Armádu ČR.