Počítáme s vodou 2015

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) jako tématu zahrnujícího celou škálu opatření od plánování jednotlivých staveb po adaptaci na klimatickou změnu se chopila pražská nezisková organizace ČSOP Koniklec, aby ho přiblížila ve srozumitelné a praktické podobě zástupcům veřejné správy a veřejnosti. Jednou z hlavních činností organizace k tématu dešťových vod a jejich roli v městské urbanistice je poradenství...