Podívejte se na nejrozsáhlejší model mozku, který jsme kdy vytvořili

Výzkumná laboratoř Janelia Research Campus se už roky pokouší zmapovat mozek octomilky – malé mušky, která se už v dávné minulosti stala v podstatě standardním živočichem biomedicínského výzkumu. Cílem projektu FlyEM je 3D mapu logických obvodů – tzv. konektom – nervové soustavy ...