PRE zprovoznila již 500. dobíjecí stanici pro elektromobily

Pražská energetika hodnotí loňský rok v oblasti výstavby a provozování dobíjecí infrastruktury pro elektromobily jako velmi úspěšný. Firma hlásí rekordní nárůst ve všech sledovaných parametrech. Spotřeba elektřiny na dobíjecích stanicích v síti PREpoint meziročně skokově vzrostla o 121 %. Narostl také počet registrovaných dobíjecích čipů v držení majitelů elektromobilů, a to o 82 %. PRE eviduje také významný meziroční nárůst počtu dobíjecích stanic. 

Pražská energetika dosáhla v minulých dnech významného milníku, když ve své síti PREpoint zprovoznila již 500. veřejnou dobíjecí stanici. Celý rok 2022 byl z hlediska tempa výstavby doslova rekordní, firma loni otevřela téměř 200 nových veřejných dobíjecích stanic, což představuje meziroční nárůst počtu dobíjecích stanic o 53 %.

Jubilejní pětistou dobíjecí stanicí v síti PREpoint je dobíjecí HUB u obchodního centra Hornbach na Strakonické ulici v pražské Velké Chuchli. Zde jsou majitelům elektromobilů k dispozici dva dobíjecí hyperchargery Alpitronic, každý o výkonu 150 kW. Do budoucna se zde počítá s modulárním navýšením výkonu na 300 kW. Stanice je již ve zkušebním provozu a bude dodatečně slavnostně otevřena v polovině února.    

PRE rozlišuje dva druhy sítí svých dobíjecích stanic: Metropolitní síť (Praha) a Páteřní síť (převážně krajská města a dálnice). V Praze má PRE nyní 370 dobíjecích stanic (z toho 67 rychlých). Zbylých více než 130 stanic připadá na celorepublikovou páteřní síť.

I v roce 2023 se bude Pražská energetika snažit udržet dosavadní tempo výstavby. Letos se chce věnovat především rozvoji metropolitní sítě v Praze. K tomu také bude zásadním způsobem posilovat výkon stávajících dobíjecích stanic. PRE tak opouští hladinu středních výkonů dobíjecích stanic a bude je modulárně navyšovat na rychlé a ultrarychlé.

„Loňské výsledky jasně potvrzují téměř exponenciální růst zájmu o dobíjení v naší síti PREpoint. Loni jsme zprovoznili historicky nejvíce dobíjecích stanic. Navíc významně roste počet zákazníků a s tím i množství odebrané elektřiny pro elektromobily. Letos nás čeká především „zahušťování“ dobíjecí sítě v Praze a tolik očekávané navyšování nabíjecího výkonu stávajících dobíječek u dálnic,“ říká Vojtěch Fried z oddělení Rozvoj elektromobility v PRE.

PRE svoji první veřejnou dobíjecí stanici zprovoznila již před 12 lety v Praze na Chodově. Aktuálně se u všech více než 500 veřejných dobíjecích stanic v síti PREpoint může teoreticky najednou dobíjet přes 1100 elektromobilů.

Do všech dobíjecích stanic v síti PREpoint bude i v roce 2023 dodávána 100%ě zelená energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Platba za dobití elektromobilu je možná čipem, případně přes QR kód a platební bránu. 

Pro uživatelsky příjemnou obsluhu dobíjecích stanic vyvinula Pražská energetika mobilní aplikaci PREcharge, jejíž velkou výhodou je možnost vyhledávání dobíjecích stanic PREpoint na aktualizované mapě s detailními informacemi o každé stanici včetně jejího výkonu a aktuální dostupnosti.

Přehled základních ukazatelů za rok 2022:

• Spotřeba elektřiny na dobíjecích stanicích PREpoint: + 121 %

• Počet registrovaných čipů: + 82 %

• Počet dobíjecích stanic: + 53 %

Spotřeba elektřiny v síti veřejných dobíjecích stanic PREpoint v roce 2022 meziročně vzrostla o 121 % na téměř 3 GWh. Průměrný počet dobíjení za měsíc meziročně vzrostl u AC o 76 % a u DC o téměř 59 %.

zdroj: tisková zpráva

The post PRE zprovoznila již 500. dobíjecí stanici pro elektromobily first appeared on Hybrid.cz.