Přemnožené nutrie už zaútočily na psy i lidi. ‚Dostaly se do Česka přes kožešinové farmy‚‘ říká odborník

Nebývale teplé zimy a příhodné podmínky. Takové důvody uvádějí nejčastěji vědci, když mluví o přemnožených nutriích. Ty se usadily na českých tocích a působí řadu problémů: kromě vytlačování původních živočišných druhů a narušování břehů už také útočí na psy i lidi. „Zaznamenali jsme, že člověka kously,“ říká Václav Nejman, vedoucí záchranné stanice a lesních zookoutků z organizace Lesy hlavního města Prahy.