Prepísanie našich obáv

Nedávny úspech v prepisovaní strašidelných spomienok potkanov môže byť raz spojený so súčasnými metódami potláčania ľudského strachu a potláčať obavy nášho pokolenia bez potreby...