Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o prodloužení trvání 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Ministerstvo průmyslu a obchodu po zvážení současné situace a vyhodnocení všech variant rozhodlo o rozložení 4. ročníku soutěže ,,Přeměna odpadů na zdroje" do delšího časového intervalu s prodloužením termínu pro podání přihlášek do 31. března 2021 Naše společnost se ocitla v situaci, která je pro nás všechny nová. Zajištění chodu ekonomiky,... ...