Vědci Botanického ústavu objevili nový typ soužití řas a hub

Vědci Botanického ústavu AV ČR popsali symbiotický vztah mezi houbami a řasami, který byl doposud ve vědeckém světě přehlížen. Pro soužití řas s kornatcovitými stopkovýtrusými houbami, které se zcela běžně vyskytuje v lesích mírného pásu, zavedli nový termín alkobioza. ,,Již před lety nás při výzkumech v terénu opakovaně zaujalo, že po narušení ... ...