Vy a počítač: Noční režim obrazovky používají dvě třetiny z vás

Modrá není dobrá, už je to tak. Zatímco v naší redakci byl poměr lidí s a bez filtru modrého světla vyrovnaný, ve čtenářské anketě jasně převažovali uživatelé, kteří noční režim používají. Třicet procent z více než osmi stovek respondentů uvádí, že se bez tohoto režimu obejde. Avšak 62 % ...