Vy a počítač: Používáte pro přihlašování k online službám státu eIdentitu (Identitu občana)?

Je to jen pár hodin, co se z eIdentity stala Identita občana. Přihlašování ke službám eGovernmentu je čím dál užitečnější s tím, jak roste množství věcí, které lze vyřídit online. K čemu se dříve používaly zprávy zaslané datovou schránkou nebo e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem, tam ...