Wikidata.org: Představte si databázi, ve které by jednou mělo být úplně všechno

Na Wikipedii najdete encyklopedické články • Na Wikidatech najdete fakta, která tyto články tvoří • Dnes si s nimi trošku pohrajeme