Závazky a cíle přijaté v rámci plánu Národních cílů sběru a recyklace do roku 2030 a dále pomohou s recyklací nápojových kartonů

,,Nápojové kartony jsou průměrně vyrobeny z 75 % z papírových vláken a jsou recyklovatelné a recyklované. Předpokladem pro jejich recyklaci je sběr a následné třídění. ACE proto vyzývá k povinnému sběru použitých nápojových kartonů, aby se dosáhlo jejich následné recyklace a přispěly tak ke stanoveným národním cílům," říká Annick Carpentier, generální... ...