Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Život hematologa Josefa Prchala se mohl vyvíjet jinak, kdyby… Kdyby se v šedesátých letech daly v Praze snadno sehnat látky potřebné pro výzkum. Kdyby k nám v srpnu 1968 nevtrhla vojska Varšavské smlouvy. Kdyby nedopadlo stipendium pro talentované mladé lékaře. Kdyby ve volbách v Québecu nevyhráli radikálové… Ale ne nadarmo se říká, že náhody přejí připraveným. A Josef Prchal byl vždy připravený skvěle. Oceněním jeho zásluh je i letošní Cena Neuron za celoživotní přínos vědě.