Životní styl ovlivňuje stárnutí

Oslabení duševních funkcí (demence) probíhá pomaleji u stárnoucích jedinců, kteří dosáhli vyššího stupně vzdělání, v průběhu dospívání a v dospělosti intenzivněji využívali volný čas, jejich zaměstnání se vyznačovalo většími požadavky na duševní aktivitu při menší fyzické zátěži. Vyšší úroveň vzdělání se ukázala být významným faktorem oddalujícím rozvoj Alzheimerovy nemoci (AD).