Antropologie bolesti

Bolest má krom jiných hledisek i svůj antropologický rozměr. Z mezikulturního srovnání v historii i v současnosti je evidentní, že bolest je v různých částech světa vnímána a využívána odlišným a mnohdy velmi originálním způsobem.