EU chce vyšší bezpečnost na silnicích: více cyklostezek i pěší infrastruktury a robotická auta

Evropský parlament drtivou většinou hlasů podpořil dokument, v němž vyjadřuje svůj názor na strategii EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na příštích deset let. Hlavním cílem je  snížit počet úmrtí a těžkých zranění o 50 % a dále zlepšovat bezpečnost na silnicích.

Evropský parlament podporuje stanovení klíčových ukazatelů (KPI) bezpečnosti silničního provozu a uvádí, že do roku 2023 by měly být stanoveny cílové hodnoty. Práci Parlamentu na zprávě vedla Elena Kountoura, řecká poslankyně Evropského parlamentu a bývalá ministryně cestovního ruchu. V úvodu rozpravy řekla: „Čelíme mimořádné situaci, která vyžaduje okamžitá opatření.“

V odpovědi poslancům Evropského parlamentu na pondělní rozpravě komisařka Helena Dalliová, která vystoupila jménem komisařky pro dopravu Adiny Valeanové, uvedla, že Evropská komise bude reagovat na výzvy k přijetí opatření obsažené ve zprávě. Konkrétně paní Dalliová zmínila probíhající práce na přípravě revize právních předpisů EU týkajících se řidičských průkazů a přeshraničního vymáhání dopravních přestupků.

Komise se rovněž podrobně zabývá otázkami rychlosti a řízení pod vlivem alkoholu a uvažuje o doporučeních EU k jejich řešení. Řekla, že EK bere na vědomí postoj EP k rychlosti a posuzuje přínosy pro bezpečnost silničního provozu měst, která stanovila maximální rychlost 30 km v obytných oblastech.

Komisařka se rovněž zmínila o výzvách k vytvoření nové agentury EU pro bezpečnost silničního provozu a k vyhlášení roku činnosti EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Komise „uznává potenciální přínosy obou opatření, ale musí zvážit náklady“, uvedla.

Zpráva uvádí, že výdaje na infrastrukturu by měly upřednostňovat projekty s největším potenciálním přínosem pro bezpečnost, a to v souvislosti s nadcházející revizí rámce EU pro rozvoj transevropských dopravních sítí (TEN-T). Poslanci také po Evropské komisi chtějí, aby se cyklistická infrastruktura zaváděná během pandemie Covid-19 stala trvalou, a aby vypracovala požadavky na kvalitu pěší a cyklistické infrastruktury a společné učební osnovy EU pro auditory a inspektory silniční infrastruktury včetně specifického školení o potřebách zranitelných účastníků silničního provozu.

Evropský parlament dále vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla nový harmonizovaný regulační rámec pro automatizovaná vozidla s cílem zajistit jejich bezpečný provoz, zejména pokud jde o jejich interakci s běžnými vozidly a zranitelnými účastníky silničního provozu. Poslanci rovněž chtějí, aby Komise vyhodnotila stávající asistenční systémy pro řízení, a to vzhledem k obavám z přílišného spoléhání se na řidiče a rozptylování jejich pozornosti.

zdroj: Centrum dopravního výzkumu

The post EU chce vyšší bezpečnost na silnicích: více cyklostezek i pěší infrastruktury a robotická auta first appeared on Hybrid.cz.