2,236 článků mezi dny 1.1.2020 a 31.1.2020

Seminář ve Sněmovně k nástrojům na nezbytnou podporu recyklace - RecHelp

Dne 4. února se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky koná velmi zajímavý seminář pod záštitou paní poslankyně Jany Krutákové k tématu zásadní potřeby doplnění konkrétních nástrojů na podporu recyklace do nové odpadové legislativy. Média v posledních měsících opakovaně informují o tom, že nově navrhovaná odpadová legislativa neobsahuje... ...

Ve věku 100 let zemřela fotografka Staša Fleischmannová

Jméno Staša Fleischmannová (1919–2020, rozená Jílovská) sice není tuzemské veřejnosti příliš známé, ovšem jak před několika lety ukázalo vydání jejích memoárů nazvaných Vrstvami (Torst 2014), patřila k lidem, jejichž životem takříkajíc prošly dějiny české kultury 20. století a ještě si s nimi potykaly. Byla vnučkou známého politika a nakladatele Julia...

Bojové vozidlo Bradley s hydropneumatickým odpružením

Americká televizní stanice KYMA informovala o testech bojového vozidla pěchoty (BVP) M2 Bradley s hydropneumatickým (HP) odpružením. Testy probíhají na testovacím polygoně Yuma Proving Groung v Arizoně. Z výsledků testů mohou těžit především nová americká obrněná vozidla.

Kultovní báseň Polámal se mraveneček od Josefa Kožíška vyšla ve velkém formátu

Bude to – již navždy – lužanský rodák a žák obecné školy v Přešticích (1867–1873), absolvent reálného gymnázia v Plzni a učitelského ústavu (1880–1881) v Příbrami Josef Kožíšek (6. 7. 1861–6. 7. 1933), kdo dětem složil nezapomenutelnou a už klasickou báseň Polámal se mraveneček. Mezi takřka třicet tímto učitelem sepsaných publikací patřily a patří...