99 článků z PONDĚLÍ 6.9.2021

Bůh, ďábel a zdravý rozum

Snad každý psychiatr s dostatečně dlouhou praxí si někdy položil otázku, proč někteří pacienti pod vlivem svých halucinací a bludů páchají nemorální a násilné činy, zatímco jiní se svým psychotickým prožitkům nepodvolí ani ve stavu zdánlivé nepříčetnosti. Může nám tento psychiatrický rébus něco napovědět o morálce všeobecně?

Co nám mohou říct funkcionální testové statistiky

Nové pojetí statistického testování zavádí více jistoty. Statistické testování je v dnešní době nedílnou součástí všech vědních oborů. Je to nástroj používaný pro ověřování hypotéz v sociálních i přírodních vědách. Proto jsou statistické metody důležitým oborem studia a základním kamenem výzkumu. Ale i tento základní kámen výzkumu prochází v...

Hledání kódu lidství

Člověk se od nejbližšího žijícího příbuzného – šimpanze – liší v pouhých 1,2 % písmen dědičné informace. Tak nepatrný rozdíl nám umožnil vytvořit celoplanetární civilizaci, formulovat náboženství, rozvinout složité jazyky, umění a vědu – a současně dovolil vystavět koncentrační tábory, zorganizovat genocidy a dal schopnosti ze dne na den zničit...

Jak klimatická změna ovlivňuje vodní ekosystémy?

„Výzkum vlivu budoucích klimatických změn na ekosystémy vyžaduje interdisciplinární přístup,“ říká David Boukal z katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty JU. Jako vystudovaný aplikovaný matematik se postupně dostal až k ekologii vodních ekosystémů. Obě tyto disciplíny propojuje – kombinuje experimenty a matematické modelování a předpovídá,...

Jak můžeme dosáhnout vynikající úrovně výuky?

Jak poznáte, že jste odvedli dobrou práci? Pokud jste obeznámeni s neurolingvistickým programováním, rozpoznáte zde klasifikující otázku [1]. Lidé typicky odpovídají buď „vím, že ano; je to můj standard“ (vnitřní rámec hodnocení), nebo „lidé/můj vedoucí/studenti/ statistiky mi řekli/ukázali, že jsem odvedl dobrou práci“ (vnější rámec). Jak odpovíte vy?...

Mapy s příběhem

Je to otázka, kterou řeší snad každé vědecké pracoviště, státní i neziskové organizace, a dokonce i místní úřady a samosprávy: „Jak informovat o své činnosti ty, kteří nejsou odborníky na dané téma?“

Mušle nad zlato

Zlato, stříbro, pera amazonských papoušků, vikuní vlna – tyto i jiné materiály měly velký význam pro elity předkolumbovských státních útvarů středních And. Sloužily jako symbol sociálního postavení a společenské odlišnosti. Přestože mezi oblastmi i kulturami existovala neustálá výměna těchto produktů, získat některé z nich bylo obzvlášť náročné. Proto...

Náhoda? Ne tak docela

V historii lze nalézt řadu příkladů, kdy k významným objevům a vynálezům došlo téměř současně na různých místech. Objevitelé pak spolu soupeří o prvenství, prestiž a od doby průmyslové revoluce 19. století také o peníze. Obdobně visela ve vzduchu syntéza polypropylenu.

O myších (v podzemí) a lidech

Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a bizony atd. Je ale zřejmé, že i fauna na opačném konci velikostního spektra hrála během lidské historie významnou roli.