45 článků z PÁTKU 2.2.2024

Předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2023

Rok 2023 byl z hlediska kvality ovzduší mimořádně příznivý. Koncentrace většiny látek znečišťujících ovzduší v roce 2023 opět poklesly a za hodnocené období 2013-2023 dosáhly nejnižších hodnot. Poprvé za celou historii měření nebyl překročen žádný z imisních limitů pro suspendované částice PM10 a PM2,5. Navíc v roce 2023, podobně jako v minulých letech,......

TollNet a SkyToll uspěly v tendru na elektronické mýtné v Chorvatsku. Vybudují systém za 2,5 miliardy

Chorvatský státní provozovatel dálnic Hrvatske Autoceste (HAC) se na základě výběrového řízení rozhodl podepsat s konsorciem zahrnujícím českou společnost TollNet a slovenskou firmu SkyToll dohodu o vytvoření systému pro elektronický výběr mýtného v hodnotě zhruba 100 milionů eur (2,5 miliardy korun). Informovala o tom v pátek chorvatská média.

Zkoušky testovací Ariane 6 končí

Zástupci firmy Ariane Group i agentur ESA a CNES úspěšně 30. ledna dokončili zkoušky odpojování a odtažení kryogenních přívodních systémů nové vzletové rampy pro Ariane 6. Tato činnost značí začátek demontáže zkušebního modelu Ariane 6, který nyní uvolní místo první start. Fáze kombinovaných testů s využitím pohonných látek je nyní ukončena a nová...

Co nabízí portál Energie 24 pro podnikatele

Portál Energie24 umožňuje zákazníkům E.ON nejen sledovat spotřebu elektřiny a stav svého odběrného místa, ale i snadno měnit parametry smlouvy a sjednávat nové služby. Podnikatelé často využívají třeba k hromadným odečtům. Podívejme se na portál Energie24 podrobněji. Někdy se stane, že potřebujete aktualizovat parametry své smlouvy, změnit výši záloh,...

Světový den mokřadů připomíná úmluvu i o ochraně jedinečných pokladů Krkonoš a Jizerských hor

Druhého února roku 1971 byla podepsána Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů, nejohroženějších ekosystémů naší planety, které například významně přispívají regulaci změn klimatu. Spolu se čtrnácti šumavskými a krkonošskými rašeliništi chrání úmluva i evropský unikát – Ramsarský mokřad Vyhlídková louka na Jizerce.

Obří zásoby ledu na rovníku Marsu

Planeta Mars je dalším cílem pro pilotované výpravy hned po tom, co lidská noha stane opětovně na Měsíci. Mohlo by se tak stát ještě do konce tohoto století. S ohledem na dobu letu k Marsu a zpět, která snadno přesáhne jeden rok, se vědci zabývají možností, jak zásoby vody doplnit přímo na Rudé planetě....

Loni v EU přibylo 5400 elektrických nákladních aut

V zemích EU bylo v roce 2023 registrováno 5 361 nových nákladních elektrických vozidel, meziročně o 127 % více, podíl na všech registracích se z 0,8 % zvýšil na 1,5 %. V Česku bylo loni registrováno 10 nových nákladních elektrických vozidel, meziročně o 6 více. Český trh v roce 2023 s novými nákladními vozidly byl 8. největší mezi zeměmi EU, s těmi...

Mars Sample Return

Více než 40 členů Kongresu z Kalifornie požádalo Bílý dům, aby zrušil škrty, které NASA uvalila na program Mars Sample Return (MSR), varující před ztrátou pracovních míst a „desetiletím ztracené vědy“. 2. února 13:00

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 31. lednu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 4. týdnu celkově silně nadnormální. Mírně až silně nadnormální stav převládal na většině... ...

Delta Green a ČEPS úspěšně realizovaly první test zapojení domácností do stabilizace sítě

Během tří po sobě jdoucích prosincových nocí loňského roku provedla společnost Delta Green na vzorku svých zákazníků úplně první test flexibility, neboli schopnosti cíleně a za úplatu měnit výrobní výkon či odběr elektřiny, v domácnostech v ČR pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Ve spolupráci se společností ČEPS, která firmě Delta Green posílala......

Vědci z FEL ČVUT a VŠCHT ladí, jak z PET lahví ekologicky vyrábět elektroniku

V roce 2021 bylo celosvětově vyprodukováno 57,4 milionů tun elektronického odpadu, celkový objem produkce roste v průměru o dva miliony tun ročně. Přitom jen 17,4 procent elektronického odpadu se sbírá a řádně recykluje (zdroj: TheRoundUp.org). Připravit alternativní proces výroby elektronických komponent, který bude šetrnější k životnímu prostředí, je cílem... ...