feed info

2,147 článků z Vesmír

Avantgarda: metoda a cíl

Josef Hora v článku Kulturní smysl doby z října 1919 píše: „Heslo doby zní: Rychle. Smysl doby je: proměna. Taková je metoda i cíl.“ Horovo prohlášení vystihuje charakter pojmu avantgarda jakožto (vojenského) předvoje, tj. průkopnického a revolučního hnutí.

Černí pasažéři: přehlížená invaze hub

Před více než 100 tisíci lety se moderní člověk začal šířit z Afriky do všech koutů světa. Migrace a cestování se od té chvíle staly jedněmi z hlavních lidských charakteristik, které významně přispěly k úspěšnosti našeho druhu. Spolu s člověkem cestovala na nová místa i řada rostlin a živočichů, kteří člověku buď sloužili jako hospodářsky významné...

Franklin a olovo

Nullius in verba, na ničí slova nepřísahej, toto heslo, které lze chápat i jako tvrzení autorit ověř experimentem, nese erb britské Královské společnosti.

Gigantizmus tvaroval mozog tyranosaurov

Kráľom vo svete dinosaurov je Tyrannosaurus. Tento názor pretrváva niekoľko generácií. Je to veľkosť vládcu tyranov, ktorá nám tak imponuje a vzbudzuje rešpekt? Niekde hlboko v nás evolúcia zakorenila strach z obrovského predátora. Paradoxne mohutná lebka tohto obra ukrývala pomerne malý mozog. Mozog a skamenelina? Poviete si, nemožné. A máte pravdu! Vlastne len...

Kde začíná a končí nádor?

Rakovina je velmi široký pojem, pod kterým se skrývá velké množství onemocnění s podobnou charakteristikou. Stejně tak samotný tumor netvoří pouze izolované nádorové buňky. Naopak, plasticita a schopnost aktivně modulovat okolní tkáň je typická vlastnost maligních buněk. Pro úspěšnou bitvu s rakovinou bude muset budoucí léčba cílit také na tyto komplexní...

Kometa, nebo asteroid?

Fotografie pořízená Hubbleovým kosmickým teleskopem zachycuje jasný objekt se dvěma ohony zřetelně a relativně rychle se pohybující vůči hvězdnému pozadí. To je typické vzezření komet. Tento objekt však klame tělem.

Megaprojekt NICA bude studovat chladnou hustou jadernou hmotu

Deset mikrosekund po velikém třesku vesmír obsahoval kromě leptonů a fotonů silně interagující hmotu sestávající z kvarků a gluonů o vyšší hustotě, než jaká je v atomovém jádře. Vlastnosti této kvark-gluonové polévky můžeme studovat i v laboratoři.

Nahoře, dole: polarita v rostlinné biologii

Každé malé dítě ví, že rostliny mají stonek či kmen s větvemi, listy a květy, které rostou vzhůru, a pod zemí kořeny rostoucí naopak směrem dolů. Ačkoli se toto – pro rostlinu životně důležité – uspořádání může zdát banální, jeho molekulární podstata na úrovni jednotlivých buněk je poměrně složitá a do značné míry stále neprobádaná. Co tedy o...

Od bakterie k Darwinovi

První organismy nedosahovaly patrně o moc větší složitosti než dnešní bakterie. Teprve později daly základ komplexnějším formám včetně složených, eukaryotických buněk. Následovaly jejich kolonie, mnohobuněčné organismy a jejich společenství. Dnes tak v přírodě můžeme pozorovat natolik obskurní entity jako třeba mraveniště – kolonie sestávající z...

Probouzení nesmrtelnosti

Nesmrtelnost – věčná touha a hybatelka dějin života na planetě Zemi. V biologickém slova smyslu žene k plození potomstva, ve smyslu duchovním k zajištění věčného života nehmotné podstaty každé bytosti. Ve jménu tohoto cíle lidé ve starověku budovali po tisíciletí hrobky, které popsali svými příběhy. Nebýt toho, že Jean-François Champollion rozluštil hieroglyfy,...