feed info

687 článků z PORT

Omyly a objevy v umění 20. století

Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR pořádají u příležitosti šedesátiletého výročí založení obou institucí ve dnech 13. a 14. března 2007 třetí mezinárodní a mezioborové sympozium Česká kultura a umění ve 20. století věnované tentokrát tématu Omyly a objevy v umění 20. století.


Úterý 6. března 2007Pátek 2. března 2007


Rok Slunce

Po několikatýdenní březnové přestávce, která bude věnována sportovním přenosům, se v dubnu opět vrátíme k našemu Portu. Toto vydání bude zaměřeno na Mezinárodní heliofyzikální rok – IHY 2007, který probíhá právě letos. V rámci mezinárodní spolupráce se rozšiřuje dosavadní výzkum od polárních oblastí přes naši planetu až po meziplanetární prostor...

Granty Evropské unie mladým vědcům

Na nátlak Evropské výzkumné rady, nejvyššího vědeckého orgánu EU, se Evropa rozhodla jednat a porušit přitom všechny postupy, doposud zdůrazňované jako neměnné. Evropská unie se rozhodla udělovat individuální granty mladým vědcům a nevyžaduje přitom, aby jejich vědecké týmy byly z několika zemí Unie, což doposud bylo absolutní podmínkou pro obdržení grantu. Za...


Úterý 27. února 2007


Česká vědecká stanice v Antarktidě

V únoru 2007 byla oficiálně zahájena činnost české polární stanice Masarykovy univerzity v Antarktidě, která nese jméno brněnského vědce Johanna Gregora Mendla. Stanice, kterou vědci budovali v letech 2000 až 2006, stojí v severní části ostrova Jamese Rosse v místech, kde ustoupil ledovec. Cílem je souhrnný výzkum celé odledněné oblasti. Stanice, kde může žít...

Česko-mongolská paleontologická expedice 2006 až 2009

Česko-mongolská expedice je první českou paleontologickou expedicí na dinosauří lokality v oblasti Gobi a dinosaury obecně. Zároveň by měla být rozsahem největší v české historii. Je plánována na čtyři roky, byla zahájena v roce 2006 a účastní se jí až sedm lidí z České republiky. Cílem expedice v roce 2006 bylo zaměření lokalit, ověření nálezových...

Egyptologické expedice

Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy v současnosti pracuje na dvou odlišných místech v Egyptě. Obě lokality jsou významné a velmi slibné. Jedna z nich se nachází v samém centru stavitelů pyramid, druhá naopak na okraji staroegyptské civilizace v Západní poušti. Tradičně nejvýznamnější je archeologická koncese na pyramidovém poli v Abúsíru, kde výzkumy již...


Čtvrtek 22. února 2007Středa 21. února 2007


Pražské planetárium pořádá konkurz pro vesmírnou akademii v USA

Účastníky týdenní mezinárodní studentské vesmírné akademie ve Spojených státech vybere v sobotu 24. února pražská Hvězdárna a planetárium. Setkání pořádá Americké kosmické a raketové středisko na severu Alabamy ve městě Huntsville, které je kolébkou americké astronautiky.


Čtvrtek 15. února 2007


Pro talentovanou mládež je tu soutěž "České hlavičky"

Podporovat talentovanou mládež především v technických oborech, podněcovat zájem mladých lidí o studium technických a přírodních věd a pomáhat při vědecké kariéře má nová soutěž "České hlavičky". Její vyhlášení chystají společnost Caneton a Nadační fond Česká hlava.


Úterý 13. února 2007Pondělí 12. února 2007


Beztížný stav a gravitační prak

Proč se kosmonauti na oběžné dráze kolem Země pohybují v beztížném stavu? Vyvedeme z omylu všechny, kdo si myslí, že kosmické lodi se přece pohybují daleko od Země. Na pokusech pak ukážeme, že beztížný stav lze na zlomek sekundy zažít dokonce tady na Zemi. Třeba přímo v obývacím pokoji. Lepší je samozřejmě vyzkoušet si beztížný stav ve speciálním letadle...

Kdo žije v hlubinách?

Tisíce hektarů neprozkoumaných vodních ploch donedávna ukrývaly dosud neznámá, a přesto velmi důležitá fakta. Vodohospodáři jen věděli, že ve volné vodě a ve velkých hloubkách je mnoho ryb a že jsou pro ekosystém důležité. Údaje o jejich počtech, velikostech a chování se jen odhadovaly z běžných průzkumů u břehu. Vědci proto vyvinuli unikátní způsob odhadu...

Teorie front

Stojíte často v koloně před křižovatkou, nebo ve frontě u pokladny v supermarketu, na poště nebo v odletové hale? Pak vaše chování může zkoumat tzv. teorie front. Snad každou frontu, která vyžaduje hromadnou obsluhu, je možné pomocí této teorie optimalizovat, tedy vyhledat tu nejlepší možnou variantu postupu tak, aby obsluha netrvala dlouho a stála co nejméně. Mohlo...


Sobota 10. února 2007Pátek 9. února 2007


Ekologická výchova by se měla začlenit do všech předmětů

Ekologická výchova se na základních a středních školách začíná prolínat do všech předmětů. Učitelé ve výuce propojují environmentální problémy hlavně s ekonomickou a sociální sférou. Do pilotních projektů Klubu ekologické výchovy se zatím zapojilo 26 škol, své metody představily na tiskové konferenci 7. února.


Středa 7. února 2007


Jak se operuje s elektronickou navigací

Pokud si do auta nainstalujete navigační GPS, přesně vás navede na místo, kam jedete. Něco podobného funguje i při složitých operacích mozku či páteře. Řeč je o neuronavigačním zařízení, které přesně směřuje chirurgy během operace. Ukazuje jim cestu, jak se dostanou například k nádoru či jinému patologickému ložisku uvnitř těla.

Ladislav Rob z UK v nominacích na Descartesovu cenu

Evropská unie zveřejnila nominace na Descartesovu cenu za vědu a výzkum za rok 2007. Mezi třináctkou nominovaných týmů, v nichž jsou vědci z dvaceti evropských zemí, je i český zástupce. Profesor Ladislav Rob z pražské Univerzity Karlovy se v rámci projektu HESS podílel na konstrukci teleskopů, s jejichž pomocí vědci zkoumají zdroje kosmického gama záření.

Technologie na pomoc zdravotní výchově

Učitelé ve Spojených státech mají k dispozici nové internetové nástroje, pomocí nichž se budou snažit omezovat hrozivý vývoj dětské obezity. Ironií je fakt, že právě televize a počítače jsou často považovány za hlavní příčinu současného nedobrého vývoje v této oblasti.


Pátek 2. února 2007


Co se nám vlní v hlavě

Pražské sdružení CIANT (International Centre for Art and New Technologies) připravilo projekt Lilith, v němž se užívá mozkových vln jako základu umělecké instalace: divák se prostřednictvím snímačů EEG pohybuje ve virtuálním prostoru. Dále se dozvíme, co jsou mozkové vlny, jak se využívají v diagnostice epilepsie a v terapii lehkých mozkových dysfunkcí.

Kde se láme světlo

V oddělení optiky Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy vyrábí tým pracovníků optické prvky, které se užívají v astronomii, bezpečnostních systémech i v kosmickém výzkumu. Jelikož tu technici většinou pracují na vysoce specializovaných zakázkách v malých sériích, vyžaduje jejich činnost poměrně velký podíl ruční práce a velkou míru zručnosti. Kromě...

Převrácený svět

Moderátoři Portu Tereza s Filipem zkoušejí jednoduchý způsob, jak zmást náš mozek: snaží se napsat krátkou větu, ovšem nedívají se přitom na papír, nýbrž do zrcadla. Proč člověk bez tréninku nedokáže takto napsat ani slovo, vysvětlí MUDr. Petr Marusič z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole.