feed info

3,689 článků z Science World

Jak změřit dipólový moment elektronu

Před dvěma lety byla udělena Nobelova cena za teoretické vysvětlení spontánního narušení symetrie u elementárních částic. Tato teorie mimo jiné objasňuje, proč je ve vesmíru více hmoty než antihmoty.


Středa 21. července 2010


Perlička: Dělitelnost

Máme před sebou číslo 5*383*8*2*936*5*8*203*9*3*76. Na místa hvězdiček je třeba doplnit číslice od 0 do 9. Hvězdiček je 10, každou číslici lze použít jen jednou. Úloha zní, jaká je pravděpodobnost, že výsledné číslo bude dělitelné 396.


Úterý 20. července 2010Pondělí 19. července 2010


Nejstarší písmo z Jeruzaléma

Eilat Mazar z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě vedla vykopávky, které nalezla nejstarší písemnou památku na území města – ze 14. stol. př. n. l. To samozřejmě výrazně předchází příchodu Židů i Filištínů do Palestiny.


Neděle 18. července 2010Pátek 16. července 2010


Mysl spisovatele: Práce, nebo božský dar?

Existuje celá řada názorů na podstatu jednotlivých talentů. Co je ovlivněno geneticky a co prostředím? Bývají ti nejlepší hudebníci či spisovatelé současně velmi inteligentní? Platí, že nejlepší umělci bývají iracionální? Odpovědi na tyto otázky se různí, v tomto článku se zaměříme především na talent literární.


Čtvrtek 15. července 2010


Objev měsíců u exoplanet je na spadnutí

Zatím jsme žádného nenašli, vlastně se o nich v astronomické literatuře ani moc nedočtete. Měsíce planet u cizích hvězd se dostaly plnohodnotně na scénu až v loňském roce díky slavné Pandoře z filmu Avatar a startu kosmického dalekohledu Kepler.


Středa 14. července 2010Úterý 13. července 2010Pondělí 12. července 2010


Rybičky chutnaly odedávna

Příjem většího množství masa, stravy bohaté na energii a proteiny, se pokládá za nezbytný předpoklad, aby mohl našim předkům růst mozek, velký to žrout energie. Jak ale k masu přijít?


Sobota 10. července 2010


Černá díra nafukuje velkou bublinu

Na základě pozorování provedených pozemním teleskopem ESO/VLT a kosmickou rentgenovou observatoří Chandra (NASA) astronomové odhalili dosud nejmohutnější dvojici výtrysků, vyvrhovaných hvězdnou černou dírou.


Pátek 9. července 2010


Venuše mohla být kdysi plná vody

Podle dosavadních výsledků astronomického bádání to vypadá, že Země je jediným místem ve Sluneční soustavě, kterému se dostalo cti být oázou života. Astrobiologové sice mají indicie o možnostech života na některých měsících obřích planet, ale důkaz zatím chybí. Z planet se do role favorita už před hodně dlouhým časem pasoval Mars. Do popředí zájmu se však...


Čtvrtek 8. července 2010


Velké organismy staré přes 2 miliardy let

Kdy vznikl mnohobuněčný život, respektive kdy organismy dosáhly „makroskopických měřítek“? Až dosud se za nejstarší doklad takového života pokládala fauna Ediakara stará asi 570 milionů let. Nyní se ale na světlo vynořují fosílie pocházející z mnohem hlubší minulosti, asi z doby před 2,1 miliardami let.


Středa 7. července 2010Úterý 6. července 2010


Příběh bitevních lodí (2): Bismarck a Tirpitz

Německé vrchní velení vyslalo bitevní loď KMS Bismarck do severního Atlantiku, aby zničila co nejvíc obchodních lodí. Jak už bylo u bitevních lodí zvykem, kapitán dostal rozkaz, aby se za každou cenu vyhnul britským válečným lodím.


Pondělí 5. července 2010


Příběh bitevních lodí (1)

Byl to italský inženýr, kdo první přišel s ideou bitevní lodi. Kdysi dávno, v roce 1903, došel Vittorio Cuniberti k závěru, že brzy budou námořní plavidla čelit útokům i odjinud, než jenom z hladiny.


Pátek 2. července 2010