feed info

3,689 článků z Science World

Mikrovlnka na vysoušení a výrobu textilu

„Podnětem pro můj zájem o vysoušení pomocí mikrovlnné energie byly povodně v roce 2002. Pro vysoušení papírových dokumentů a knih, které byly povodněmi zničeny, se dá použít stejný způsob jako pro vysoušení textilních látek,“ říká Ing. Marika Pourová.


Sobota 14. února 2009Pátek 13. února 2009Čtvrtek 12. února 2009


Čeká nás srážka Země s Marsem a odlet Merkuru?

Švédský král Oscar II. vypsal v roce 1887 cenu 2500 korun za odpověď na fundamentální otázku z astronomie. Je sluneční soustava stabilní? A současný výsledek? Chaoticky se chovají všechny planety, a obzvlášť ty vnitřní: Merkur, Venuše, Země a Mars.


Středa 11. února 2009


Z historie zlatých horeček

Byla opravdu největší zlatou horečkou lidských dějin ta z Klondiku/Yukonu? Jaké jsou nejbohatší zlatonosné náplavy a kdy se objevila kyanidová metoda těžby?


Úterý 10. února 2009


Obchod se rozvíjí od starší doby kamenné

Obchod pokládáme za něco moderního. Přitom existuje od starší doby kamenné, včetně prostředníků, kteří se ziskem přeprodávají věci, jež sami nevyrábějí. Obchod byl odedávna také prostředkem k vytváření meziskupinových aliancí...


Pondělí 9. února 2009


Černí vlci v Americe jsou potomky domácích psů

Vědci ze Stanfordovy univerzity přišli s tvrzením, že v černých severoamerických vlcích jsou přítomné geny indiánských domácích psů. Právě křížení domestikovaného psa a vlka je zodpovědné za to, že v Severní Americe najdeme vlky ve všech odstínech šedi, od bílé po prakticky úplně černou. Tmaví vlci logicky převládají v pásu lesů, světlí v tundře.


Neděle 8. února 2009Sobota 7. února 2009


Obhajoba matematického formalismu

Formalismus se nezabývá otázkami harmonie mezi myslí, fyzikálním světem a symbolickými vztahy matematiky. Z toho plyne, že formalismus nelze považovat za filozofii matematiky, naopak lze mít za to, že formalismus pro filozofii matematiky připravil půdu...


Pátek 6. února 2009


Cukrovka a doba ledová (2)

Je snad náhoda, že lidé vykazující genetickou predispozici k chorobě, která působí přesně takhle (nadměrná eliminace vody a vysoká hladina krevního cukru), pocházejí právě z oblastí nejvíce postižených prudkým nástupem doby ledové zhruba před 13 000 lety?

Software dokončí větu za člověka

Textový editor nám při psaní může navrhovat, jak pokračuje rozepsané slovo. Software vyvinutý v Japonsku na National Instititute of Advanced Industrial Science and Technology přímo navrhne, jaké slovo se může hodit do nedokončené mluvené věty.


Čtvrtek 5. února 2009


Římský Pantheon fungoval jako sluneční hodiny?

To, že dávné stavby byly různě navázány na pohyb nebeských těles, zatmění a rovnodennosti, není nic překvapivého. Nicméně římský Pantheon dokončený roku 128 n. l. je stavbou dobře prozkoumanou, u níž se nečekalo, že by šlo objevit ještě něco nového.

Cukrovka a doba ledová (1)

Diabates první typu je mnohem častější u lidí severoevropského původu. Existuje velmi zajímavá teorie, která dává tuto chrobou do souvislosti s adaptací na chladné klima...


Středa 4. února 2009


Perlicka: Proč hádáme špatně obvod kruhu?

Na ScienceWorldu jsme si již představili celou řadu matematických paradoxů, chytáků či úloh, jejichž řešení je antiintuitivní. Následující příklad je dost triviální: nejprve dostaneme za úkol obtočit Zemi na rovníku provazem. Poté dostaneme za úkol prodloužit tento provaz tak, aby obtočil Zemi metr nad rovníkem – musíme tedy nějaký provaz přidat.


Úterý 3. února 2009


Počátky lidského jazyka může odhalit mutace genu

Kdy se objevil lidský jazyk v podobě blížící se té současné? Jak se dorozumívali neandertálci? Jak třeba Homo habilis? A jak první Homo sapiens? Otázky jistě hodně omleté a zdánlivě k nim těžko dodat něco nového (snad až na detailní anatomické studie vycházející z analýzy fosílií); Richard Dawkins ale s neotřelým nápadem přichází.


Pondělí 2. února 2009


O genech, látce, informaci a viru HIV

Když tedy dnes hovoříme o genu a myslíme tím konkrétní sekvenci nukleotidů, používáme vlastně matoucí jazyk a výsledkem mohou být četná nedorozumění. „Molekula DNA je médiem, není samotnou zprávou.“ Prostě jen shodou okolností nevíme o tom, že by se zpráva v živých organismech zapisovala do jiného média než do nukleových kyselin.


Pátek 30. ledna 2009


Rozpad antického světa – latina vs. řečtina

Rozkol jednoty přetrvávající i v 6. století mezi západním a východním Středomořím nastal samozřejmě v souvislosti s arabskou expanzí, a to kromě přímé ztráty řady území i proto, že evropské státy nadlouho ztratily kontrolu nad mořem. Nicméně už předtím vstoupila do hry jako významný faktor jazyková bariéra.


Čtvrtek 29. ledna 2009