feed info

38 článků z Planetárium

Vyčmuchaná minulost

Nedávno zkoušeli archeologové na některých výzkumech v Praze velmi neotřelou metodu vyhledávání starých hrobů; nazvali ji kynoprospekce. Z toho je zřejmé, že hlavním prostředkem, který tato metoda využívá, je psí čich.


Pondělí 22. června 2009


Praha-Malá Strana: Ztracená rotunda

Před pěti lety, v únoru 2004, došlo v Praze na Malé Straně k nečekanému objevu. Byly odkryty základy tři a čtvrt století ztracené románské rotundy sv. Václava - a ještě něco navíc.


Středa 6. května 2009


Bedřich Hrozný a Chetité (repríza ze září 2003)

Lví podíl na objevech světového významu mělo v minulosti i nemálo Čechů nebo Moravanů. Někteří z nich dosáhli mezinárodní proslulosti a najdou se mezi nimi i opravdu slavná jména. K těm rozhodně patří také orientalista Bedřich Hrozný, od jehož narození uplynulo 6. května 2009 rovných 130 let.


Středa 29. dubna 2009


Čeští vědci na Machu Picchu

Tajemné město Machu Picchu v peruánských Andách je jednou z nejslavnějších archeologických lokalit světa. Před časem vzrušila veřejnost zpráva, že podle měření japonských vědců hrozí této památce vinou neodvratných přírodních procesů zkáza. Nová měření naštěstí ukázala, že to není pravda. Svou roli při tom sehrály i přístroje českých vědců.


Pondělí 20. dubna 2009


Praha - Čakovice: Tajemné kruhy

V roce 1954 byl při stavbě stadionu v Čakovicích u Prahy vykopán zvláštní pravěký kruhový areál, vymezený dvěma mělkými příkopy. Opravdu šlo o dávnou sluneční svatyni, jak mínili archeologové?


Čtvrtek 16. dubna 2009


CESTA DO PRAVĚKU VIII. - Doba římská

Závěrečná část seriálu nás zavede do doby římské a doby stěhování národů. Tato dvě období, která se u nás tradičně považují za konec pravěku, charakterizuje přítomnost germánských kmenů na našem území a také skutečnost, že se Čechy nakrátko, ale s velkou intenzitou, ocitly v hledáčku antických spisovatelů a historiků.


Čtvrtek 9. dubna 2009


CESTA DO PRAVĚKU VII. - Doba laténská

Předposlední část našeho seriálu o nejstarších českých dějinách je věnována největšímu rozkvětu naší pravěké civilizace, který nastal jednoznačně v době laténské. V době, kdy na našem území sídlili Keltové.


Středa 1. dubna 2009


Amatérská archeologie aneb Jak bádat a neškodit

Kromě odborníků, které archeologie živí, existuje řada zájemců, pro něž je nejstarší historie koníčkem. Říkejme jim "amatérští archeologové" - stejně jako autoři unikátní příručky z nakladatelství Libri. Mnoho zajímavého se z ní dozví i nepříliš poučený laik.

CESTA DO PRAVĚKU VI. - Doba halštatská

V dalším dílu našeho seriálu postoupíme do doby, kdy se na scéně objevuje nový materiál, nový kov - železo. Pro laiky je tato doba spjata ještě s jednou významnou událostí. Do české historie vstupují první Keltové.


Středa 25. března 2009


CESTA DO PRAVĚKU V. - Doba bronzová

Pátá část seriálu o nejstarších dějinách Čech nás zavádí do období velkých společenských změn, jejichž hlavním hybatelem byla slitina cínu a mědi, které se říká bronz.


Středa 18. března 2009


CESTA DO PRAVĚKU IV. - Eneolit

V další části seriálu, vysílaného u příležitosti vydání publikace Archeologie pravěkých Čech a také k 90. výročí založení Archeologického ústavu AVČR tentokrát navštívíme období, které bývalo považováno jen za jakýsi "předěl" mezi neolitem a dobou bronzovou. Jeho skutečný význam je však daleko zásadnější.


Středa 11. března 2009


CESTA DO PRAVĚKU III. - Neolit

Třetí díl seriálu, vysílaného u příležitosti vydání nové souborné publikace Archeologie pravěkých Čech a k 90. výročí založení Archeologického ústavu Akademie věd České republiky nás poprvé zavede do zemědělského pravěku. Po obdobích paleolitu a mezolitu v Čechách rozkvétají kultury neolitické, patřící právě nejstarším zemědělcům. Co o nich ví...


Čtvrtek 26. února 2009


CESTA DO PRAVĚKU I. - Archeologie a její metody

V úvodní částí seriálu o historii českého pravěku, viděné novým pohledem současné vědy, nemůže chybět povídání o metodách, používaných současnou archeologií. Jsou totiž v mnohém jiné, než metody, které byly obvyklé ještě před dvěma nebo třemi desetiletími.


Pondělí 23. února 2009


Volary: Azyl pro menhiry

Kruhy ze vztyčených kamenů, tzv. kromlechy, se nestavěly jen v pravěku. Různí nadšenci je staví dodnes; málokdy však mají za materiál skutečné pravěké menhiry. Stavitelé z Volar jsou o pravosti těch svých skálopevně přesvědčeni.


Úterý 17. února 2009


Archeologie pravěkých Čech

Letos na podzim oslaví devadesáté výročí svého založení Archeologický ústav Akademie věd České republiky. Rok 2009 je však pro českou archeologii významný ještě z jiného důvodu - už za pár dní, po více než třiceti letech čekání, vyjde nová souborná práce o českém pravěku.


Úterý 20. ledna 2009


Svědectví starých hrobek

Hlavním klíčem k pochopení historie starého Egypta jsou jeho hrobky. A nejde přitom jen o pozůstatky mrtvých, které jsou v nich nacházeny. Sama hrobka se svou výzdobou a pohřební výbavou je významným artefaktem, který umožňuje poznat, jak kdysi vypadal obyčejný i neobyčejný život v údolí Nilu.


Středa 14. ledna 2009


Výprava do jeskyně Plavců

Na podzim roku 2008 se uskutečnila unikátní expedice českých vědců do egyptské Západní pouště. Naši badatelé navštívili také oblast Gilf el-Kebíru, proslavenou pravěkými a starověkými skalními kresbami. Právě tato oblast byla, jak se ukazuje, kolébkou staroegyptské civilizace.


Pátek 5. prosince 2008


Dědictví knížete Václava

Pražský hrad, to není jen katedrála sv. Víta a bazilika sv. Jiří. Na úzkém ostrohu nad Vltavou stály v minulosti i jiné kostely, o nichž víme díky písemným pramenům i archeologickým vykopávkám. Nejvýznamnější z nich byla nepochybně rotunda sv. Víta, místo pohřbu našeho prvního národního světce, svatého Václava.


Středa 22. října 2008


Hroby ve Stodůlkách

V Praze-Stodůlkách se staví nová městská čtvrť Západní město. Podobná výstavba je vždy spojena s rozsáhlými skrývkami půdy a velkými výkopy, které pochopitelně znamenají povinnou přítomnost archeologů. Jejich výzkumy přinesly v letošním roce hned několik zajímavých objevů.


Středa 15. října 2008


Hroby zvířat

Archeozoologie je hraniční věda, která zkoumá historii zvířat v souvislosti s historií člověka. Předmětem jejího zájmu jsou kosterní pozůstatky zvířat, pocházející z archeologických nalezišť všech období lidské historie. Některé z těchto pozůstatků jsou velmi zvláštní - jedná se o rituální zvířecí pohřby.


Čtvrtek 11. září 2008


Rondel u Vchynic

Není to tak dlouho, kdy jsme v Planetáriu hovořili o unikátním nálezu pravěkého rondelu na staveništi paláce Zdar na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, ke kterému došlo v roce 2006. Rondely byly v té době známé ze středních Čech i z území Saska. Ústecký rondel však byl první podobnou památkou odkrytou archeology na území Ústeckého kraje i celých...


Pondělí 25. srpna 2008


EGYPTOLOGICKÉ LÉTO VIII. - Papyrové archivy z Abúsíru

Kromě hrobů, stél nebo reliéfů byly v egyptském Abúsíru nalezeny také tři papyrové archivy, nejstarší písemné památky svého typu, jaké se v Egyptě zatím podařilo objevit a přečíst. Lví podíl na tom měli i naši egyptologové. Hovoří o tom Miroslav Verner.


Pondělí 18. srpna 2008


EGYPTOLOGICKÉ LÉTO VII. - Egyptská kniha mrtvých

Egyptská kniha mrtvých je pojem, s nímž jste se možná už setkali. Kdo z vás ji ale opravdu četl? A kdo z vás by dovedl říci, jaký byl smysl tohoto textu a k čemu starým Egypťanům sloužil? Do Egyptské knihy mrtvých nahlížíme s jejím znalcem, egyptologem Jiřím Janákem.


Středa 16. července 2008Pondělí 7. července 2008