Nestor z hor

Mezi druhy ohrožené globální klimatickou změnou patří ty s vazbou na alpínské bezlesí. Jde o prostředí, jehož rozloha se bude zmenšovat s tím, jak rostoucí teploty pomohou lesu posunout svou hranici do vyšších nadmořských výšek. Jak se tato výrazná změna životních podmínek dotkne jediného papouška alpínské zóny, nestora key (Nestor notabilis)?