Světelné znečištění může potlačit tvorbu melatoinu

Mezinárodní tým vědců z IGB analyzoval údaje o dopadu světelného znečištění na tvorbu melatoninu u lidí a obratlovců. Výsledné zjištění potvrzuje, že i nízká intenzita světelného znečištění může potlačit produkci hormonu melatoninu. Ten synchronizuje denní rytmus u zvířat a lidí, upravuje cirkadiánní hodiny buněk, tkání a orgánů. U obratlovců jsou rozdíly v hladinách světla detekovány fotoreceptory v sítnici, při vysokém osvětlení je produkce melatoninu potlačena, ve tmě se naopak produkce melatoninu zvyšuje.

Na základě výzkumů je prokázáno, že i velmi nízká úroveň osvětlení může u některých tříd obratlovců potlačit produkci melatoninu: u ryb je práh 0,01 lux, u hlodavců 0,03 lux a citlivých lidí okolo 6 lux. Dle zjištěná výzkumníků se ovšem nemusí jednat o studené světlo s vysokým podílem modré složky, které je v poslední době v tomto směru na pranýři, stejný efekt má i teplé světlo o stejné intenzitě.

Zajímavé  je srovnání úrovně osvětlení za hvězdné noci, kdy intenzita osvětlení dosahuje pouhých 0,001 luxu. Za úplňku tato hodnota vzroste na 0,3 luxu. Obloha ze světelného znečištění měst může dosáhnout hodnoty 0,1 luxu a přímé venkovní osvětlení se pohybuje na hladině 150 luxů. Za deště a sněžení může tato hodnota ještě více vzrůst, jelikož oblačnost světlo z umělého osvětlení ještě více odráží.

Zdroj: led-professional.com