Války a přátelství mezi květy

Většina z nás považuje podvědomě květy, květenství či rozkvetlé louky za ztělesnění krásy, pohody a přírodní dokonalosti. Svět květů však zdaleka není tak idylický, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vztahy na všech úrovních organizace od těch v jednotlivých květenstvích přes vztahy v rámci jedince až po vztahy vnitrodruhové a mezidruhové tak často připomínají spíše neúprosný boj.